Gorski with border

Ks. Prof. Dr Hab. Jan GÓRSKI

Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej,
Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie
 
Prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich
 
Kapelan Jego Świątobliwości
 
ul. Biskupa Czesława Domina 1B/6
40-950 Katowice, sk. poczt. 644
 
tel. 503 067 070